Avoin meditaatio on meditaatiotyyli, joka perustuu kalifornialaisen meditaatio-opettaja Jason Siffin tapaan opettaa meditaatiota. Lähtökohtana avoimessa meditaatiossa on säännöttömyys ja valinnan vapaus. Meditaatioon liittyvä ohjeistus on minimoitu, jotta ihmiset eivät ajautuisi meditoidessaan taistelemaan itseään, mieltään tai kokemustaan vastaan. Riittää, että päättää olla aloillaan ja aikoo meditoida.

Koska avoimessa meditaatiossa ei ole universaaleja sääntöjä, tavoitteita tai ideaaleja, jokaisen meditoijan on otettava vastuu omasta harjoituksestaan. Avoimen meditaation kokeilija huomaa nopeasti, ettei ole vain yhtä oikeata tapaa meditoida vaan yksittäiseen meditaatiosessioon liittyy valtava määrä tietoisia ja tiedostamattomia valintatilanteita. Näiden valintojen huomaaminen ja niissä toimiminen onkin yksi keskeinen kehittymisen teema: avoin meditaatio kehittää taitavuutta meditoida, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa erityisesti sitä, että erilaisiin valintatilanteisiin ilmaantuu uusia ja erilaisia vaihtoehtoja.

Avoin meditaatio ei painota tässä hetkessä olemisen tärkeyttä eikä siinä tarvitse pyrkiä eroon ajatuksista tai mistään muustakaan kokemuksen osasta. Meditoijan asenteen oletetaan olevan pikemminkin utelias ja vastaanottavainen alati vaihtuvalle kokemukselleen ja sille, mitä hän siitä huomaa, muistaa ja tulkitsee. Kokemusta ei tarvitse seurata sen tapahtuessa vaan meditaatiosessioista kirjoitetaan muistiinpanoja jälkikäteen. Myös keskustelu omista kokemuksista opettajan tai muiden avoimen meditaation harjoittajien kanssa on tärkeä osa kokemuksen muistamisen rikastamisprosessia.

Avointa meditaatiota voi kokeilla helsinkiläisessä avoimen meditaation ryhmässä, joka tapaa maanantaisin Kruununhaassa Meditaatiokellarissa. Kaikki ovat tervetulleita.

Photo credit: Moyan_Brenn / Foter / CC BYKommentoi aihetta


Siirry työkalupalkkiin